Leasing pracowniczy jest wygodnym rozwiązaniem, kiedy chcesz skoncentrować się na kluczowych aktywnościach dla Twojej firmy, nie martwiąc się o braki kadry pracowniczej. Outsourcing definiuje się jako wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. East Power, jako zaufanej agencji pracy możesz powierzyć kompleksowe zarządzanie i realizację procesów rekrutacji.

 

Oferujemy Ci pełen serwis i jesteśmy gotowi efektywnie zarządzać procesami rekrutacji, miękkiego HR’u oraz administracji i spraw kadrowo-płacowych. Mamy bogate doświadczenie w tych obszarach.

 

Zlecając nam prowadzenie za Ciebie całego procesu zatrudnienia pracownika zyskujesz:

 

 • Wygodę

 • Zarządzanie wydelegowanymi pracownikami leży po naszej stronie

 • Wydelegowanie zadań administracyjnych
 • Pełna obsługa płacowa
 • Brak przestojów w zatrudnieniu
 • Stałą dostępność pracowników, elastyczność zatrudnienia
 • Możliwość zwiększenia personelu w zależności od Twoich bieżących potrzeb: w okresach choroby lub urlopów pracowników etatowych
 • Zerowy koszt rekrutacji i prowadzenia działu kadr i płac
 • Zero zobowiązań związanych z zatrudnieniem: ZUS, umowy, ubezpieczenia, PIT, listy obecności, naliczanie wypłat, szkolenia BHP, badania lekarskie, legalizację pobytu pracowników przejmujemy na siebie
 • Możliwość zatrudnienia pracowników na różny okres, dopasowany do Twoich konkretnych potrzeb.Dodatkowa pomoc zatrudnionych przy spiętrzeniu pracy w Twojej firmie, nowych zleceniach lub w szczytach produkcyjnych
 • Redukcja kosztów związanych z rotacją pracowników
 • Wyłonienie w rekrutacji osób wysoko zmotywowanych do pracy
 • Płacenie za faktycznie wykonaną pracę
 • Tanie i efektywne wypróbowanie kompetencji przyszłego pracownika etatowego, bez ponoszenia zbędnego ryzyka

 

Dlaczego warto outsourcować proces zatrudnienia?

 

Zarządzanie bieżącą administracją pracowniczą do zewnętrznej firmy uwalnia działy rekrutacji oraz dział kadrowo-księgowy w firmie od natłoku dokumentów, biurokracji. Pozwala skupić się na kluczowych dla przedsiębiorstwa procesach, takich jak rozwijanie strategii, pozycji marki oraz firmy czy budowaniu relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych partnerskich rozwiązań.