pozwolenia

Pozwolenia

Jesteśmy w posiadaniu certyfikatów Polskiego Ministerstwa Pracy Kraz 18242 oraz niemieckie Arbeitnehmerüberlassung Leiharbeit Personalleasing Anü wydanego przez Agentur für Arbeit Düsseldorf

Erlaubnis
Pozwolenie

Arbeitnegmeruberl

Assung

Certyfikat

Kraz 18242